30% по- ниска цена за ремонт и строеж на всички сключили договори с нас през януари
2010-12-07

 

Всички клиенти сключили договори за комплексни ремонти и строителство на еднофамилни къщи, през януари 2011 година ще получат 30 % отстъпка от крайната офертна цена. Реалната услуга може да бъде извършена през цялата година според желанието на клиента, т.е. вие може да ползвате с 30% по- ниска цена, за вашия планиран ремонт или строеж през пролетта, лятото и дори през цялата година, като сключите договор с нас през януари, февруари или март. Размера на отстъпките е съответно- за януари 30%, за февруари 20% и за март 10% от офертната цена на вашия ремонт или строеж. Клиентът посочва точната дата на започване на строително ремонтните дейности, като тя се фиксира в договора.

"Планирането е изключително важно, както за бизнеса, така и за много от домакинствата. Планирайки, си създаваме сигурност и ефективно разпределение на средствата, работния, и инвентарния капацитет, елиминираме случайността и голяма част от стресовите фактори, съпътстващи повечето строително- ремонтни дейности.