Преференциални условия за служители и клиенти на Мтел и Алианц
2013-03-18

Преференциални условия Мтел

През 2013 година строителна компания „Ай Ди Ел” ЕООД и „Мобилтел” ЕАД сключиха договор за подръжка и изграждане на офисите на телекомуникационната компания в областите: Пловдив, Смолян, Пазарджик и Хасково. Ние от строителна компания „Ай Ди Ел” ЕООД искаме да се отблагодарим за гласуваното доверие, като за тази цел одобрихме допълнителни преференциални условия за служители и клиенти на „Мобилтел” ЕАД, както следва:

  • за служители 7% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща;
  • за клиенти 5% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща.

 

Преференциални условия Алианц

Дългогодишното сътрудничество между строителна компания „Ай Ди Ел” ЕООД и „Алианц Банк България” АД доведе в началото на 2013 година до подписване на договор за преференциални условия на кредетиране за всички клиенти, на строителната компания, желаещи да извършат ремонт на своето жилище, но не разполагат с необходимите средства за това.

Връщайки жеста към финансовата институция строителна компания „Ай Ди Ел” ЕООД предоставя на нейните служители и клиенти следните преференциални условия:

 

  • за служители 7% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща;
  • за клиенти 5% отстъпка от крайната цена за ремонт на жилище или строеж на еднофамилна къща.