Дискусионен форум
2010-10-18
Детски терапевтичен център “Слънчице” съвместно с болница Медлайн и строителна компания "Ай Ди Ел" гр. Пловдив имат удоволствието да поканят родители, специалисти и всички заинтересувани на форум под надслов „С любов към децата”, който ще се проведе на 23.10.2010 г. в парк хотел "Империал" гр. Пловдив

Тема: "Проблеми и алтернативни подходи при деца със специални потребности"

10:30 – 11ч. – Регистрация на участниците
11ч. Откриване и представяне на гостите и програмата.
11:15ч. - 11.45ч.- Оперативно лечение при деца с ДЦП 
д-р Янаки Янакиев хирург ортопед и травматолог в Болница Медлайн гр. Пловдив.
11:45 – 12:00ч. – Връчване на финансов чек от собственика на строителна компания Ай Ди Ел Михаил Иванов на изпълнителния директор на Болница Медлайн и фондация „Качество на живот”   д-р Невен Енчев. Сумата ще бъде насочена в помощ на деца с ДЦП-  за оперативното лечение, физиотерапевтична и психотерапевтична помощ.
12:00-13:00 ч. - МЕТОДИ НА ГРУПОВА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО:
1. Принципи на груповата терапия при деца с особености на развитието: форма и рамки на групата; роля на водещия; основни принципи на работа в група;
2. Форми на групова работа: ателиета; релационна психомоторика; арт-терапия;
3. Роля на родителите в работата с техните деца.
Инна Бранева – психотерапевт, гр.София
13:00 – 13:30ч.- кафе пауза
13:30- 14:00ч. Системна работа и звуко стимулация на деца със СОП
Елена Илиева –системен терапевт, член на БАМ (българската асоциация по музикотерапия)
14:00 – 14:30ч. - Алтернативен подход при терапия на деца с говорни нарушени – „методът Падован"
Нина Гаргова – директор Дневен център за деца с увреждания
14:30-15:00ч.  – кафе пауза
15:00-15:30ч. –Диетология и етапи на лечение при деца с аутизъм, ХАДВ, Аспергер синдром с хомеопатия
д-р Рада Алексиева – хомеопат и диетолог
15:30 –15:45ч. Ролята на Ресурсен Център при интегрирането на деца с множество увреждания
Дияна Дремова – РЦ - Пловдив
15:45 – 16:00ч. Отношение на обществото към децата със СОП – Десислава Иванова- психолог, специализиращ когнитивно-поденческа терапия ДТЦ ”Слънчице”
16:00ч. – Коктейл
Вход: свободен
Тел. за информация – 0886 86 66 09