Грубо строителство

Къща за гости, с. Белащица


Терена преди вертикалната планировка
Поставяне на хидроизолация в основите
Изкопни работи
Стаманобенна шайба
Кофраж ограда
Пуснати арматури за колони следващ етаж
В процес на работа
Кофражни работи
Изкопни работи
Оградата преди полагането на арматурата
Плоча втори етаж
При изкопни работи
Противоземетръсна шайба
Насадени колони за следващ етаж
Стоманобетонна ограда с хидроизолация
Стълбище преди декофраж
Полагане на бетон
Кофражни работи и подготовка и връзване арматура