Грубо строителство

Комплекс еднофамилни къщи, с. Белащица


Направа изкопни работи за полагане на основи
Вързване колони
Наливане на бетон кота 0,00 и пуснати колони
Декофраж стъпала