Комплексни ремонти

Еднофамилно жилище, ул. Димитър Талев


Прокопаване на канали в стена за полагане на ел инсталация
Прокопаване на кабелни канали в циментова замазка по под за доставяне ел енергия до телевизор
Направа цялостна гипсова шпакловка по стени