Грубо строителство

ПУ


Кофраж и армиране

Монтирана предпазна ограда с мрежа
Предпазна ограда
Предпазна ограда
Обозначителна табела
Обозначителна табела
Направа изкоп ивичен фундамент
Ел табло
Изкоп за ивични фундаменти
Ивични фундаменти
Депониране на земна маса
Насипване с пясък
Насипване на канализационни тръби
Нивелиране на канализационни тръби
Ръчен изкоп
Полагане на казализационни тръби
Кофражна техника
Ръчно насипване с пясък
Кофражна техника
Армиране на колона
Армиране на колона
Къртене на бетонов фундамент
Механичен изкоп
Арматурна заготовка
Декофриране на страници на плоча
Декофриране на страници на плоча
Кофраж на плоча
Кофраж на плоча
Кофраж на колони
Кофраж и армиране