Обекти в изпълнение

Еднофамилно жилище град София


Изготвяне на цялостен архитектурен проект и комплексен ремонт на жилището.