Обекти в изпълнение

Еднофамилно жилище град Варна


Изготвяне на цялостен архитектурен проект и комплексен ремонт на жилището.