Обекти в изпълнение

Църква " Св. Св. Петър и Павел", с.Свежен, общ. Брезово